Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Historia szkoły

Czcionka:

Jak budowano szkołę…

            Na zebraniu wiejskim powołano Społeczny Komitet Budowy Szkoły, w którego skład weszli:

Roman Kuźdub- przewodniczący

Władysław Kowalik- zastępca

Stefan Ulewiński- skarbnik

Jan Tarabasz

Kazimierz Czubak

Stanisław Muszyński

 

            We współpracy z Komitetem Rodzicielskim, dyrektorką szkoły, Henryką Ulewińską, z nauczycielkami Haliną Kowalik, Władysławą Podsiadło, Henryką Drypą, Henryką Król i Alfredą Stefańską, podjęto szereg działań, aby urzeczywistnić inicjatywę budowy nowej szkoły.

            Decyzja o lokalizacji nowej siedziby zapadła 17 maja 1969r. Plany opiewały na budynek o powierzchni 956 m2, z siedmioma izbami lekcyjnymi. Pani Henryka Ulewińska we wspomnieniach podkreślała dużą pomoc uzyskaną ze strony ówczesnego inspektora oświaty, nieżyjącego już pana Seweryna Drzymalskiego, który wystarał się o pozwolenie na budowę, a w trkacie wznoszenia szkoły często przyjeżdżał i doglądał postępów pracy. Koszty budowy placówki obliczono na 5,5 mln zł, ale warunkiem zgody było, aby mieszkańcy 20 % wnieśli w  czynie społecznym, w tym również zapewnili odpowiedni plac. Komitet Budowy Szkoły zajął się gromadzeniem funduszy na zakup działki. Rozpoczęto od dobrowolnego opodatkowania się mieszkańców na rzecz zaplanowanej inwestycji. Nie wszystko przebiegało bez problemów. Pan Roman Kuźdub wspomina:

„Wniosek ten spotkał się z aprobatą mieszkańców. Członkowie komitetu chodzili do rolników i zbierali pieniądze. Większość odnosiła się pozytywnie. Były również i takie rodziny, że komitet spotykał się z  różnymi pomówieniami. Członkowie komitetu wspólnie z Komitetem Rodzicielskim urządzali dużo zabaw, aby zgromadzić pieniądze na zakup placówki.”

            Pan Roman Kuźdub pisze także:

„Że wówczas pan Tadeusz Bugajski był starostą i inspektorem oświaty był pan Seweryn Drzymalski. Władze powiatowe sugerowały, aby skzoła była pobudowana na początku Zbijowa dla obydwóch wsi. Mieszkańcy Zbijowa nie wyrazili zgody i szkoła została wybudowana w Kierzu. Kiedy rozpoczęto budowę, dyrektorką szkoły była pani Henryka Ulewińska. Pani dyrektor, jak i całe grono nauczycielskie pomagało w mobilizacji czynów społecznych”

                Plac potrzebny pod budowę nowej szkoły zakupiono od panów Władysława Kowalika, Jana Woźniaka i Stanisława Woźniaka. Prace budowlane rozpoczęły się w 1973 r. i trwały przez rok. Prowadziła je firma ODiM ze Skarżyska Kamiennej, kierownikiem budowy był pan Stefan Kępas, a kierownikiem nadzoru- pan Misiołek.

            Udział mieszkańców Kierza w powstawaniu nowej siedziby placówki trwał nadal. Pani Henryka Ulewińska wspomina:

„Dużo prac przy budowie szkoły zostało wykonanych w czynie społecznym. Angażowały się również nauczycielki, gdyż grono nauczycielskie składało się wtedy z samych pań. Chodziłyśmy do domów rodziców, zachęcałyśmy do pracy i pilnowałyśmy, w jakiej kolejności rodzice będą uczestniczyć w budowie.”

             Nauczycielka Henryka Król dodaje:

„Zajmowałyśmy się zbiórką pieniędzy i planowaniem pracy społecznej. Przemierzałyśmy wieś dziesiątki razy, aby jeszcze bardziej zaangażować wszystkich mieszkańców.”

            Jeszcze w czasie trwania budowy pani Ulewińska podjęła starania, aby powstającą placówkę zaopatrzyć w sprzęt szkolny i pomoce naukowe. W tym celu wyjeżdżała także do Kielc i do Radomia, a zakupiony sprzęt przechowywała w swoim niewykończonym domu. Bardzo dużo pomagała jej nauczycielka pani Halina Kowalik.

            Szkoła w Kierzu Niedźwiedzim powstała dzięki szerokiemu kręgowi mieszkańców, którzy na rzecz zaplanowanego celu angażowali swój czas, prace i pieniądze. Nikogo więc nie może zdziwić, że wiele spośród osób, które przed trzydziestu laty brały udział w tym wielkim przedsięwzięciu, do dzisiaj mówią -                „ to nasza szkoła”.

...

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Czerwiec 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny